Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2017 privind stabilirea salariilor si indemnizatiilor consilierilor locali 2017-07-28
23 / 2016 privind implementarea proiectului „Modernizare drum comunal DC 139, in Comuna Stolnici, Judetul Arges“ 2016-03-24
22 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „Modernizare drum comunal DC 139, in Comuna Stolnici, Judetul Arges” 2016-03-24
5 / 2016 MODIFICARE TAXE SI IMPOZITE 2016-01-13
68 / 2015 PRIVIND APROBAREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 2015-11-11
9 / 2014 organigrama 2014-01-31
9 / 2014 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal 2014-01-31
8 / 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 2014-01-31
7 / 2014 privind aprobarea taxei da salubrizare 2014-01-15
6 / 2014 privind aprobarea unui premiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Radu Ileana 2014-01-15
5 / 2014 privind aprobarea infiintarii "Gradinitei cu program normal Stolnici" 2014-01-15
4 / 2014 privind evaluarea performanetelor secretarului comunei Stolnici 2014-01-15
3 / 2014 privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice 2014-02-15
2 / 2014 privind constituirea Comisiei de receptie pentru lucrarile efectuate pe raza comunei Stolnic 2014-01-15
1 / 2014 privind asocierea Consiliului Local Stolnici cu Consiliul Judeean Arges in vederea realizarii unui sant pereat 2014-01-15
Înapoi