Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2018 hot. privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali 2018-02-14
11 / 2018 hot. privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2018 2018-02-14
10 / 2018 hot. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 2018-02-14
9 / 2018 hot. privind implementarea proiectului construire grup sanitar Scoala Gimnaziala 2018-01-31
8 / 2018 hot. privind aprobarea planului de masuri de colectare selectiva a deseurilor reciclabile 2018-01-18
7 / 2018 hot. privind aprobare cotizatie anuala pe anul 2018 privind sustinerea cheltuielilor ocazionate de functionarea Compartimentului de audit public intern 2018-01-18
6 / 2018 hot. privind aprobarea unui act aditional cu SC FINANCIAR URBAN SRL 2018-01-18
5 / 2018 hot. privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Scoala Gimnaziala 2018-01-18
4 / 2018 hot. privind stabilirea punctelor de colectare a deseurilor stradale 2018-01-18
3 / 2018 hot. privind modificarea transelor de plata aferente contractelor de inchiriere 2018-01-18
2 / 2018 hot. privind propunerea acordarii calificativului pentru secretarul comunei pe anul 2017 2018-01-18
1 / 2018 hot. privind acoperirea deficitului bugetar 2018-01-05
79 / 2017 hot privind aprobarea taxei de salubrizare 2017-12-20
78 / 2017 hot privind rectificare buget local 2017-12-20
77 / 2017 hot privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual 2017-12-15
Înapoi