Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2017 hot privind aprobarea taxei de salubrizare 2017-12-20
78 / 2017 hot privind rectificare buget local 2017-12-20
77 / 2017 hot privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual 2017-12-15
76 / 2017 hot. privind convocarea proprietarilor de teren 2017-12-15
75 / 2017 HOT. privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor din domeniul public si privat al comunei Stolnici 2017-12-15
74 / 2017 hot privind inregistrarea Primariei Stolnici in SNEP 2017-12-15
73 / 2017 hot. privind aprobarea retelei scolare 2017-12-15
72 / 2017 hot. privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 18 ha 2017-12-15
71 / 2017 Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2017-12-15
70 / 2017 Hot. privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt 2018 2017-12-15
67 / 2017 privind constituirea constituirea comisiei de elaborare a amenajamentului pastoral 2017-11-15
66 / 2017 Privind rectificarea bugetului local 2017-11-15
65 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investitia „Construire grup sanitar Scoala Gimnaziala Constantin Balaceanu Stolnici comuna Stolnici, judeţul Argeş” 2017-11-15
64 / 2017 privin implementarea proiectului " Construire grup sanitar Scoala Gimnaziala Consttain Balaceanu Stolnici, comuna Stolnici, judetul Arges" 2017-11-15
63 / 2017 privind actualizarea " Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Stolnici pentru perioada 2014-2020" si " Strategiei de Dezvoltare Locala privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice la nivelul comunei Stolnici pentru perioada 2014-2020" 2017-11-15
Înapoi