Cadrul demografic

Populația stabilă în comuna Stolnici era, la nivelul anului 2005, de 3640 de locuitori, față de 3828 de locuitori în anul 1992 , potrivit Recensământului Populației şi Locuințelor din 18 martie 2002. Valorile înregistrate cu ocazia Recensământului prezintă populația localităților comunei Stolnici ca fiind repartizată astfel:

 

Denumire Localitate  Total Bărbați Femei 
STOLNICI  1505  716  788 
COCHINEȘTI 666  314  352 
COTMEANA 729 359 370 
FÎLFANI 208 103  105 
IZBĂȘEȘTI 396 192  204 
VLĂȘCUȚA 352  170  182 

 

Analizând evoluția demografică a populației în intervalul 2001-2005 se înregistrează un fenomen de scădere a populației stabile a comunei Stolnici, ceea ce poate fi coroborată şi cu procesele migratorii din ultima vreme.Evoluția sporului migratoriu, ce reprezintă diferența dintre numărul de persoane care îşi stabilesc domiciliul în localitate şi numărul plecărilor cu domiciliul din localitate, la nivelul anului 2005, este reprezentată în tabelul de mai jos:

 

ANUL DE REFERINȚĂ  2005 
Stabiliri cu domiciliul în localitate (inclusiv migrația externă)    68 
Plecări cu domiciliul în localitate (inclusiv migrația externă)
35 
Spor migratoriu  33 
Persoane cu resedința în localitate(sosiți)  26 
Persoane cu resedința în alta localitate(plecări)  29 
Soldul schimburilor de resedință  -3 

Sursa: Indicatorii statistici pentru comuna Stolnici, Institutul Național de Statistică,
Direcția JudeŃeană de Statistică Argeş.

 

Deplasarea populației rurale către oraşe este un proces socio-economic obiectiv, proces care a determinat creşterea gradului de urbanizare a țării.

 

Migrația populației rurale către zonele urbane şi consecințele acestei migrații asupra structurii pe sexe şi vârste a populației rămase în spațiul rural sunt procese caracteristice satului românesc.
Începând cu 1990, în contextul modificărilor legislative cu privire la schimbarea domiciliului dintr-o localitate în alta, migrația sat - oraş a crescut considerabil. Pe termen scurt, populația va continua sa scadă uşor. Pe termen mediu, populația ar putea creşte prin echilibrarea soldului migratoriu, care ține de o creştere economică.

 

În structura pe vârstă a populației, în ultima vreme s-au produs importante mutații care de fapt semnifică un proces accentuat şi continuu de îmbătrânire prin creşterea numărului şi proporției persoanelor vârstnice în totalul populației comunei.
Analizând cei doi indicatori ce caracterizează mişcarea naturală a populației -natalitatea şi mortalitatea - se constată că în comuna Stolnici aceştia indică valori care duc la scăderea populației.
Natalitatea foarte redusă, concomitent cu o mortalitate ridicată nu poate să ducă decât la un spor natural negativ.

 

Valorile înregistrate la Recensământul Populației şi Locuințelor din 18 martie 2002 - Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Argeş evidențiază faptul că numărul născuților vii este de 17, al decedaților este de 72, sporul natural având astfel o valoare negativă (-55).
Populația activă, după statutul profesional declarat, era în majoritate formată din salariați şi lucrători pe cont propriu. Pe ramuri ale economiei naționale, ponderi mai mari în totalul populației active sunt deținute de agricultură, industrie, comerț şi altele.

 

Densitatea populației în anul 2005 era de 49,5 loc/km2, valoare care se înscrie, conform hărții densității demografice, în valorile caracteristice zonelor rurale ale județului Argeş, potrivit valorilor înregistrate la Recensământul Populației şi Locuințelor din 18 martie 2002 - Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Argeş.

Înapoi