Cultură și învățământ

 

Învățământ

În comuna Stolnici îşi desfăşoară activitatea cinci şcoli şi 5 grădinițe.

Numărul elevilor cuprinşi în unitățile şcolare, la nivelul anului şcolar 2005-2006, este de 289 de elevi în învățământul primar şi gimnazial şi 102 în cel preşcolar. Întregul proces instructiv - educativ se desfăşoară în cele aceste unități de învățământ care au angajați 7 educatoare, 25 învățători şi 10 profesori.

 

Cultură
În comuna există două cămine culturale, în satele Stolnici şi Fâlfani şi o bibliotecă comunală cu un fond de carte de 5400 de volume.

 

Căminul cultural din satul Stolnici îşi are sediul în aceeaşi clădire cu Primăria, aici fiind organizate diverse activități culturale, în special cu ocazia "Festivalului Căluşului" ce are loc în fiecare an, de Înălțare, Centrul Cultural de la Piteşti fiind partener. În comună există 2 formații de căluşari ("Ansamblu Căluşăresc").
În afară de acest festival, la căminul cultural din Stolnici se mai organizează serbări şcolare, adunări informative şi diferite spectacole de muzică populară şi uşoară.

Comuna Stolnici dispune şi de un teren sportiv, amenajat corespunzător, unde evoluează echipa de fotbal "Recolta Stolnici".

 

Bisericile, mănăstirile şi monumentele istorice sunt reprezentate de:

  • Conacul Bălăceanu Stolnici cu acareturi şi curți - sat Stolnici. Ansamblul cuprinde conacul propriu - zis cu anexele gospodăreşti, precum şi moara „Sfânta Paraschiva" şi biserica „Sf Nicolae"(construita anterior anului 1747, refăcuta de familia Bălăceanu la 1892.),
  • Casa „Maria Ionița" şi casa „Stela Nistoroaia" - demolate în anii 70 - sat Stolnici,
  • Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva şi Sf Nicolae" - construită în 1797, renovată în 1886, cu fragmente de frescă exterioară - sat Cochineşti,
  • Biserica „Adormirea Maicii Domnului" - construită în 1794, reparată în 1921, la care s-au efectuat lucrări de conservare - restaurare a picturii murale (pictor restaurator -Ion Chiriac în august 2004) - sat Cochineşti,
  • Biserica „Cuvioasa Paraschiva" din lemn, tencuită, cu pictură exterioară, cu acoperiş de sită, datată din 18747 - sat Cotmeana,
  • Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva" - a fost mutata la Universitatea din Piteşti -sat Fîlfani,
  • Biserica „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril" - construită de Vlad Povarnagiu în 1770, reparată în 1885 - sat Izbăşeşti,
  • Castrul Izbăşeşti - Fâlfani pe promontoriul dealului înconjurat de Valea lui Albu, cu o suprafaŃă de 5.000 mp. Aici s-au efectuat săpături arheologice in anii 1994 - 1996.
  • Biserica „Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva" - construită în secolul al XIX-lea, refăcută între 1912 - 1926 pe fundația veche - satul Vlăşcuța.
Înapoi