Prezentare generală

Comuna Stolnici, cu o suprafață totală de 7400 de hectare, este situată în partea central - vestică a județului Argeş pe valea pârârului Cotmeana, la o distanță de 38 km sud față de municipiul Piteşti şi la 18 km de oraşul Costeşti.

 

Comuna Stolnici se învecinează cu :

  • localitatea Lunca Corbului, la nord,
  • comunele Coloneşti şi Optaşi - Măgura - județul Olt la vest
  • comuna Hârseşti la sud 
  • localitatea Buzoieşti în partea estică

 

Situată într-un cadru natural deosebit, localitatea Stolnici, comună de rangul III potrivit Legii nr 351/2001, cuprinde, din punct de vedere administrativ, următoarele sate componente: Stolnici (reşedință), Vlăşcuța, Izbăşeşti, Cochineşti, Cotmeana şi Fâlfani.

 

Principala cale de acces în comună o constituie drumul județean DJ 679, ce realizează şi legătura între localitățile Lunca Corbului şi Hârseşti.

Înapoi