Sănătate și Asigurări Sociale

În ceea ce priveşte sistemul de sănătate, în prezent, în comuna Stolnici îşi desfăşoară activitatea 2 medici de familie, ceea ce înseamnă ca un medic de familie deserveşte 1820 de persoane (raport calculat la populația din 2005), în timp ce în mod normal intr-un oraş există un medic pentru fiecare 400-500 de locuitori, iar în cele mai bune cazuri, pentru 300 de locuitori.

 

Activitatea medicală funcționează într-un singur dispensar, cu dotări minime pentru desfăşurarea actului medical şi un laborator de recoltare. Localitatea dispune de două puncte farmaceutice.
În ultimii trei ani au fost înregistrate, în medie, circa 126 dosare de ajutor social care intra sub incidența prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înapoi